Potvrzení o přijetí reklamace

Robzone Limited, odštěpný závod, Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10 Hostivař

Číslo reklamace:
xx_claimno
Reklamující:
xx_claimer
Datum:
xx_date
Předmět reklamace:
xx_claimed_parts
Obsah balení:
xx_components
Poznámka:
xx_remark

...