A panasz összefoglalása

RobZone Europe, s.r.o., Průmyslová 11, 102 00 Prague 10 – Hostivar, Czech republic

A panasz/kérvény száma:
xx_claimno
Követelés típusa:
xx_claimtype
Elérhetőségi adatok:
xx_claimer
Dátum:
xx_date
Panasz tárgya:
xx_claimed_parts
Jegyzet:
xx_remark

A kérelem benyújtásával az ügygyfél megerősíti, hogy elolvasta az eladó (RobZone Europe, s.r.o.) jótállási és panaszkezelési feltételeit és hogy teljes mértékben egyetért azokkal. Az eladó jótállási és panaszkezelési feltételei itt találhatók www.robzone.hu. Azokat a tényeket, amelyeket e feltételek nem oldanak meg, a problematikára vonatkozó érvényes szabványok szerint bíráljuk el és oldjuk meg. Ha a vevő nem veszi át az árut a panasz jegyzőkönyvben vagy a kézbesítési címen feltüntetett címen, akkor az eladó jogosult kártérítésre, különösen az ismételt áruszállítás költségeire és a vonatkozó rendeletek szerint meghatározott raktározási díjra, miközben a felek egyetértenek abban, hogy ha az árut hat hónapon belül nem veszik fel, az eladó jogosult az árut értékesíteni, és költségeit a bevételből fedezni.