Shrnutí reklamace

xx_company

Číslo reklamace:
xx_claimno
Typ reklamace:
xx_claimtype
Reklamující:
xx_claimer
Datum odeslání požadavku:
xx_date
Předmět reklamace:
xx_claimed_parts
Poznámka:
xx_remark

Zákazník odesláním požadavku stvrzuje, že si přečetl Záruční a reklamační podmínky prodávajícího (RobZone Limited, odštěpný závod) a že s nimi v celém rozsahu souhlasí. Záruční a reklamační podmínky prodávajícího jsou dostupné na www.robzone.cz. Skutečnosti neřešené těmito podmínkami jsou posuzovány a řešeny dle platných norem, které s problematikou souvisí.Pokud si kupující nepřevezme zboží na adrese uvedené v reklamačním protokole či na dodací adrese, má prodávající nárok na náhradu škody, a to zejména náklady na opakovanou dopravu zboží a poplatek za uskladnění stanovený dle platných předpisů, přičemž si strany sjednávají, že v případě nevyzvednutí si zboží do šesti měsíců, je prodávající oprávněn zboží prodat a z výtěžku uspokojit své náklady.