Dokončení požadavku

pro případné vrácení zboží
Ekologicky zlikvidovat náhradní díly
Souhlasím s reklamačními podmínkami
Požadavek zadán pod číslem

Děkujeme za zadání Vašeho požadavku. Reklamované zboží viditelně označte výše uvedeným číslem a zašlete na naši adresu

Robzone limited, odštěpný závod,
Průmyslová 1472/11
102 00 Praha Hostivař
Reklamace vytvořena pod číslem

zpět na budoucí reklamace